Miško nuosavybė – ar galime daryti ką sumanę?

parašė , 2015-06-19 20:31

Ar valstybei reikalingi miškai? Gal privataus miško savininkas sugebės iš miško išpešti didesnę naudą ne tik sau, bet ir valstybei? Gal geriau visus miškus privatizuoti? Tokie ir panašūs klausimai pastaruoju metu jaudina ne tik politikus, specialistus, mokslo visuomenę. Dažnai pasirodantys skelbimai tiek internete, tiek spaudoje – „brangiai perkame mišką“, sukelia diskusijas ir dviprasmius jausmus. Dažnai manoma, kad miškus išpirks, visi miškai bus privatūs ir negalėsime nei uogauti nei grybauti.

MiškaiParduodamus privačius miško sklypus valstybiniuose parkuose pirkti pirmenybę turi valstybė. Todėl savininkas, suderėjęs su pirkėju miško žemės kainą privalo apie tai pranešti apskrities viršininkui ir gauti jo atsakymą.

Reikia pažymėti, kad valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose miško sklypų negalima parduoti arba dovanoti dalimis, išskyrus atvejus, kai miško žemė perleidžiama gretimos žemės valdos savininkui. Pagrindinės saugomos teritorijos Lietuvoje yra 4 rezervatai, 5 nacionaliniai parkai ir 30 regioninių parkų. Šiuose parkuose yra draustinių. Bendrai saugomos teritorijos užima apie 11,5 proc. šalie teritorijos.

Atkuriant nuosavybę, dokumentuose savininkui nurodomi saugomose teritorijose galiojantys apribojimai. Jei savininkai su jais nesutinka, dar prieš atkuriant nuosavybę jis turi teisę gauti ekvivalentinę miško valdą nesaugojamoje teritorijoje. Tačiau jei savininkas sutiko su nuosavybės dokumentuose nustatytais apribojimais, t.y. atsiėmė miško valdą jau esančioje saugojamoje teritorijoje, jis privalo laikytis nustatytų apribojimų, nors jau jo senelio laikais toje valdoje apribojimų nebuvo.

Galima teigti, kad miško prekyba yra pelningas verslas. Ypač pajamos didėja, kai įmonė specializuojasi parduoti rekreacijai skirtu miškus. Parduodami rekreacinį mišką klientui gauna keleriopai daugiau pelno negu uždirbtų pardavę mišką kirtimui.

Jei neskirstant smulkiau, tai miško kainos yra dvi. Ji jis perkamas kirsti, kaina priklauso nuo tame miške iškertamos medienos vertės. Pavyzdžiui, 1 ha brandaus pušyno su leidimu iškirsti gali kainuoti 3000- 5000 Eur, o nesubrendusio miško pirkėjui ir 600 eurų už ha bus brangu. Tuo tarpu jei nebrandus miškas bus šalia ežero, atokioje vietovėje, už 1 ha teks mokėti 2000 Eur, nors savininkas ir negaus statybos leidimų. Tokiu atveju tik su palapine bus galima atostogauti prie tokio miško. Taigi tokia investicija nelabai pasiteisina.

Tačiau jei miško savininkas turi leidimą statyti ant buvusių sodybos pamatų, o miškas yra prie ežero, 1 ha miško gali kainuoti ir per 3000 Eur. Jo tikrai niekas nepirks kirsti, o tik poilsiavietei įrengti. Miško kaina šiuo atveju priklauso nuo ežero dydžio, kranto kokybės. Pušynai vertinami kelis kartus brangiau nei lapuočių miškai.

Ji reikalinga konsultacija, dėl turimo miško, mes su malonumu ją suteiksime. Miškodraugas.lt perka miškus, todėl galėsime suteikti daug naudingos informacijos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *