Namo pridavimas: kaip naudotis informacine sistema “infostatyba”?

parašė , 2022-06-26 23:02

Išgirdus frazę „namo pridavimas“ norisi atsipūsti, nes tai – paskutinis statybos darbų etapas. Tačiau jis yra lydimas daugybės formalumų, reikalingų dokumentų parengimo ir pridavimo institucijoms. Statybos įstatymas, kuris nuo 2022 m. gegužės 1 d. buvo pakeistas, numato, kokiais atvejais statyba laikoma užbaigta, t. y.:

1. atlikus visus statybos darbus ir išdavus statybos užbaigimo aktą (kai jis privalomas). Statybos užbaigimo aktas surašomas tik tuo atveju, kai statytojas pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo po išankstinės patikros suderintą statinio kadastro duomenų bylą.

2. atlikus visus statybos darbus, aplinkos ministro nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą (kai ji privaloma), statinio ekspertizės rangovui patvirtinus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistravus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

3. atlikus visus statybos darbus, statytojo (užsakovo) ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens pageidavimu aplinkos ministro nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą (kai deklaracija ir statybos užbaigimo aktas neprivalomi) ir ją įregistravus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

4. atlikus visus statybos darbus, kai statytojas (užsakovas) ar jo teises ir pareigas perėmęs asmuo nepageidauja surašyti deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai deklaracija ir statybos užbaigimo aktas neprivalomi).

Kiekvienu atveju reikalinga statybos užbaigimo deklaracija ir (ar) aktas. Yra žmonių, kurie net nesvarstydami kreipiasi į įmonę, kad namo pridavimas būtų sutvarkytas greitai ir tinkamai. Tačiau yra ir tokių, kurie namo pridavimo reikalais rūpinasi patys. Tokiais atvejais kyla nemažai klausimų, vienas iš jų – susijęs su dokumentų pateikimu per „Infostatyba“ sistemą.

Kaip naudotis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“?

Bent kiek išmanantys, kas tai yra namo pridavimas, žino, kad pirmiausia reikia surinkti visus reikiamus dokumentus ir pateikti juos Statybų inspekcijai. Kai ši patikrina dokumentus, reikia kreiptis į Registrų centrą. Visus dokumentus reikia teikti naudojantis www.infostatyba.lt sistema, prisijungus per banko internetinę prieigą. Apsilankę minėtame „Infostatyba“ puslapyje, būsite nukreipti į Teritorijų planavimo ir statybų vartų internetinį puslapį – www.planuojustatau.lt. Čia nuo 2021 m. lapkričio 4 d. yra pasiekiamos informacinės sistemos „Infostatyba“ paslaugos ir dokumentai. Naudodamiesi šia sistema laikykitės tokios eigos, viską atlikite pažingsniui:

 1. Apsilankykite https://www.planuojustatau.lt/.
 2. Pasirinkite skiltį „STATAU“ (tai viena iš siūlomų keturių paslaugų kategorijų).
 3. Išsirinkite jus dominančia paslaugą: (1) Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas || (2) Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą registravimas || (3) Deklaracijos apie statinio ar jo dalies statybos užbaigimą / statinio ar jo dalies paskirties pakeitimo tvirtinimas || (4) Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimas. Šiuo atveju, kad namo pridavimas būtų užbaigtas, reikia pasirinkti trečią paslaugą – Deklaracijos apie statinio ar jo dalies statybos užbaigimą tvirtinimas.
 4. Rinkitės – „Prašymas užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą“.
 5. Pateikite Statybas leidžiančio dokumento duomenis (paprastai reikia nurodyti dokumento tipą, dokumento registracijos datą, dokumento registracijos numerį, dokumentą išdavusią instituciją, statybas leidžiančio dokumento galiojimo laiką).
 6. Pateikite Statybos užbaigimo deklaracijos duomenis (paprastai reikia nurodyti statytojo suteiktą deklaracijos registracijos numerį, deklaracijos registracijos datą ir pasirinkti deklaracijos tipą).
 7. Įveskite duomenis apie patį statybos objektą: pavadinimas, žemės sklypo kadastro numeris, adresas, statytojas (vardas ir pavardė).
 8. Įveskite duomenis apie statinio bendruosius rodiklius (tūris, plotai, ilgiai, aukščiai, statinio nuotraukos, naudotos medžiagos, pagrindinio pastato ir jo dalią įkainojimas (perkainojimas) ir pan.). Visi reikalingi pateikti duomenys yra nurodyti projekte ir kadastrinėje byloje.
 9. Suveskite duomenis apie statinio projektą: pavadinimas, statinio projekto numeris, statinio projekto parengimo metai. Taip pat suveskite ir projekte esančių pastatų rodiklius, kurių bus prašoma sistemoje.
 10. Įkelkite reikalingus dokumentus (pfd formatu): projektas, statybos leidimas, statinio kadastro duomenų bylos kopija, statinio geodezinė nuotrauka, pastato energinio naudingumo sertifikatas, energetikos įrenginių patikrinimo pažyma, požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų kopijos, deklaracija apie statybos užbaigimą. Taip pat gali prireikti įkelti ir pažymą apie statinio atitiktį projektui arba kitus dokumentus.

Užpildžius prašymą, reikia neužmiršti jį PATEIKTI. Prašymo nagrinėjimo tikrinimas gali užtrukti iki trijų dienų. Jeigu trūks kokių nors dokumentų arba duomenys bus suvesti neteisingai, labai tikėtina, kad prašymas bus atmestas. Ir procedūrą vėliau teks kartoti iš naujo. O tai reiškia tik vieną – namo pridavimas užtruks.

Ką svarbu žinoti apie dokumentų, susijusių su statybos užbaigimu, pateikimą nuo 2022 metų gegužės 1 dienos?

Užsakius tokią paslaugą, yra paruošiama deklaracija apie statinio ar jo dalies statybos užbaigimą ir ši deklaracija tvirtinama ekspertizės rangovo, su kuriuo sudaryta sutartis dėl deklaracijos tvirtinimo. Deklaracija gali būti tvirtinama šiais atvejais:

 1. kai pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą yra baigta ypatingųjų statinių, kurių statybai buvo išduoti atitinkami statybą leidžiantys dokumentai, statyba;
 2. kai yra keičiama statinių ar jų dalies paskirtis, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, arba kai yra užbaigiami kiti statybos darbai, kuriems buvo išduoti atitinkami statybą leidžiantys dokumentai.

Bet kuriuo atveju deklaracija yra tvirtinama laikantis Statybos techniniame reglamente – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ – nustatytos tvarkos ir sąlygų.

Taip pat reikėtų žinoti, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. buvo atlikti Statybos įstatymo pakeitimai, numatantys kai kurių valstybės institucijų vykdytų funkcijų, susijusių su statybų baigimu, perdavimą statinio ar jo dalies ekspertizės rangovams (t. y. verslo subjektams). Būtent dėl šios priežasties dėl deklaracijos apie statybų užbaigimą tvirtinimo paslaugos trukmės ar kainos reikėtų kreiptis į atestuotą statinio ekspertizės įmonę, su kuria buvo sudaryta tokios paslaugos sutartis. Ši paslauga yra mokama.

Nors iš pirmo žvilgsnio naudojimasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ atrodo gana nesudėtingas, reikalaujantis tik pateikti atitinkamą informaciją ir dokumentus, tačiau tai iš tikrųjų atima nemažai laiko, ypač jei su sistema susiduriama pirmą kartą. Jei planuojate pradėti statybas ar norite užbaigti pastatyto statinio įforminimą, apeiti „Infostatybos“ sistemos – nepavyks, ja naudotis būtina visais atvejais. Šią sistemą administruoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri užtikrina, kad vartotojams lengvai būtų suteikiamos visos reikalingos namo pridavimo paslaugos.

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ – puiki galimybė nuotoliniu būdu pateikti prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo bei stebėti jų nagrinėjimo eigą. Ji sukurta tam, kad dokumentų pridavimas vyktų paprasčiau, sklandžiau ir greičiau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *